Ako pomôže business intelligence vášmu podnikaniu

analytics-1368293_640Business intelligence sú technológie, postupy a programy pre zhromažďovanie, uloženie, analýzu a prezentáciu dát. Základnou úlohou BI je pomôcť podnikateľom pri rozhodovaní a plánovaní.. Nástroje business intelligence je možné využiť pri znižovaní nákladov, zvyšovaní výnosov alebo hľadaní rezerv. Výhodou je, že nemusíte implementovať všetky nástroje. Stačia vám iba tie, z ktorých budete mať reálny úžitok.

BI aplikácie prinášajú používateľom prehľadné výstupy analýz a k dispozícií majú  nástroje, s ktorými dokážu bežní ľudia bez analytického vzdelania odhaliť skryté súvislosti, dôležité pre ich biznis a budúce rozhodovanie.

Rôzne prieskumy potvrdzujú, že oproti minulosti, kedy sa BI chápalo ako podporné riešenie pre najvyšší manažment, dnes je nápomocné pre všetky úrovne riadenia organizácie.

Výhody nástrojov BI možno využiť prakticky v každej oblasti podnikateľskej sféry:

 • Obchod: prehľady predaj podľa komodít či oblastí, prehľady podľa časových období, predikcia objemu predaja a ziskovosti
 • Financie: prehľady nákladov a výnosov, finančná analýza
 • Marketing: sledovanie a vyhodnocovanie marketingových akcií, analýza zákazníkov
 • Personalistika: prehľady vyťaženia pracovníkov, sledovanie nákladov
 • Plánovánie výroby: sledovanie voľnej a alokovanej disponibilnej kapacity strojov
 • Sklady: sledovanie obratov a stavu zásob.

Ďalšou výhodou vlastnenia BI systému je, že podporuje niekoľko spôsobov interpretácie analyzovaných dát, k zobrazeniu vo forme tabuľky, grafov alebo ukazovateľov.

Nástroje business intelligence sú veľmi presné a podrobné a dokážu spájať informácie z viacerých zdrojov

Ak si poviete si, že na toto všetko vám postačí bežné softvérové vybavenie počítača, ako je napríklad Microsoft Excel, veľmi sa mýlite. BI dokáže prepájať rôzne zdrojové systémy, ktoré sa pravidelne automaticky aktualizujú. So systémom BI je taktiež možné nastaviť rozdielne prístupové práva pre rôzne typy používateľov. Funkcie Excelu nie sú prispôsobené na tento druh činností, a preto by bola tvorba pokročilých reportov problematická, časovo náročná a vo veľa prípadoch aj nemožná.

Prínosy BI:

 • Zjednodušenie práce
 • Časová úspora
 • Lepší prístup k informáciam
 • Vyšší zisk
 • Identifikácia problémov
 • Znižovanie nákladov
top