ipad-718411_640

Jednou z nesporných výhod ERP systémov je úspora peňazí zvyšovaním efektivity podnikania. Konkrétnejšie to však znamená mnoho špecifických spôsobov šetrenia podnikateľského kapitálu.

Urýchlenie toku informácií

Význam ERP systémov spočíva v tom, že tok informácií v podnikaní je plynulejší a efektívnejší. Vhodný ERP systém umožňuje mať prehľad o tom, čo sa deje vo firme v takmer reálnom, alebo dokonca v reálnom čase. To urýchľuje všetky procesy od objednávky až po expedíciu.

Rýchlejšie informácie znamenajú vyššiu úroveň rozhodovania a lepšie rozhodnutia šetria peniaze v širšom časovom meradle.

Vylepšená kontrola zásob

Zásoby sú hlavné náklady pre takmer každý obchod. Dobré narábanie s inventárom znamená, keď je vo firme ihneď k dispozícií dostatok správnych položiek pre uspokojenie potrieb zákazníkov, ale nič navyše. ERP slúži na udržanie rovnováhy tým, že  poskytuje okamžitý prehľad o zákazníckych objednávkach a fyzickom stave zásob.

Rýchlejšia fakturácia

ERP systém urýchľuje hospodársky cyklus vrátane kľúčových funkcií, ako je fakturácia. Je zrejmé, že čím rýchlejšie máte k dispozícii svoje faktúry pripravené a predložené, o to rýchlejšie dostanete zaplatené. To má pozitívny vplyv na peňažný tok a na plynulý chod vašej firmy.

Rozpoznávanie možných hrozieb

Obchodné katastrofy sa zvyčajne javia ako relatívne drobné problémy, ktoré ale v priebehu času rastú. Ak nerozoznáte tieto problémy hneď od začiatku a nezískate nad nimi kontrolu, môže to ohroziť celý váš podnik.

Presné poznatky a rýchla reakcia sú kľúčové k udržaniu problémov, aby sa nevymkli z pod kontroly. Všeobecne, čim rýchlejšie môžete rozpoznať a reagovať na problém, tým menej peňazí vás to bude stáť.

Menej chýb

Chyby, ktoré nastanú v obchodných procesoch, sú veľmi nákladné. Nielen, že je nutné vynaložiť náklady na ich opravy, ale aj na nezrovnalosti, ktoré už spôsobili.

ERP značne znižuje chybovosť vo všetkých svojich obchodných procesoch. Vďaka štandardizácii postupov a workflow, ERP odstraňuje veľa spoločných príčin chýb. Vzhľadom k tomu, že procesy  spoločnosti so zavedeným ERP sú navrhnuté tak, aby fungovali správne, pravdepodobnosť vzniku chýb je podstatne eliminovaná.

Lepšie analýzy

ERP systémy zvyčajne obsahujú sadu podnikových analytických nástrojov, ktoré napomáhajú doladiť podnik. Používaním týchto nástrojov je možné odstrániť dohady z rozhodovania o podnikaní. To platí najmä v prípade plánovania operácií, pretože analýzy pomáhajú vidieť budúcnosť firmy jasnejšie.

Lepšia kontrola dodávateľského reťazca

ERP umožňuje robiť lepšiu kontrolu nad všetkými aspektmi dodávateľského reťazca, od objednávky až po skladovanie. Spolu so zlepšeným riadením zásob pomáha šetriť vaše peniaze.

S úsporami, ktoré prináša ERP systém, je možné výrazne zlepšiť výkonnosť firmy.

Tags

top