Ako získať z ERP systému maximum

ERP systém môže pre váš podnik znamenať viac než nástroj pre účtovné a ekonomické činnosti. Kvalitný ERP systém by mal byť podporou riadenia maximálneho počtu procesov, a tým spĺňať svoje základné poslanie, a teda zjednodušovať procesy, šetriť peniaze i čas a čo najvyššou mierou zjednodušovať rutinné činnosti.

Podnikateľské prostredie musí pružne reagovať na meniace sa trhové podmienky, takisto by malo meniť svoje vlastnosti i ERP systém. Spoločnosti, pre ktoré je používanie ERP systému bežnou rutinou, kladú dôraz na to, aby sa systém ERP využíval vo všetkých firemných procesoch, či už je to komunikácia so zákazníkmi, skladová evidencia alebo vybavovanie objednávok.

Kvalitné ERP systémy ponúkajú neustále viac funkcií pre podporu obchodných, výrobných a ďalších činností, znižovanie nákladov a poskytovanie podpory pre manažérske rozhodovanie.

ERP systém môže automatizovať veľké množstvo procesov:

  • cenotvorba
  • porovnanie cien
  • zrýchlenie procesu objednávok
  • podpora komunikácie
  • klientská podpora
  • analytické funkcie

Či už je to zdĺhavé preceňovania podľa aktuálneho kurzu alebo zoraďovanie ponúk tovaru od dodávateľov od najvýhodnejšej až po najmenej výhodnú alebo príprava štítkov na expredíciu ihneď po vyskladnení. Toto sú len okrajovo spomenuté procesy, ktoré dokáže moderný systém ponúknuť Vašemu podniku.

A čo je dôležité, existujúcim zákazníkom možno ďalšie funkcie neustále dopĺňať či už všeobecné alebo naprogramované priamo pre ich potreby.

top