Ochrana firemných dát v mobilných zariadeniach

Nie je nezvyčajné keď sa nachádzajú v smartfónoch a tabletoch podnikateľov ich citlivé firemné údaje alebo prístupové heslá. Či je váš mobil alebo tablet stratený alebo ukradnutý, v tej chvíli sú vaše citlivé dáta v ohrození a nielen tie uložené v pamäti telefónu ale aj dáta  v e-mailoch, cloudových službách, na sociálnych sieťach a vo […]

Read more

Rady ako efektívne pracovať aj v domácom prostredí

Pracovať doma nikdy nebolo jednoduchšie ako v súčasnosti. Fyzická prítomnosť v zamestnaní alebo vašom podniku už nie je nevyhnutná, a to vďaka technickým vymoženostiam a užitočným softvérom. Avšak aby ste pracovali efektívnejšie ako v kancelárií, je nutné si nastaviť určité pravidlá a zbaviť sa rušivých elementov. Výhodou práce z domu je, že sa vyhnete ranným […]

Read more

Prekážky, ktoré môžu nastať pri zavádzaní CRM

Nie je nezvyklé, že zamestnanci preukazujú odpor voči novým technológiam, ktoré zmenia ich doteraz zaužívané postupy. To sa môže stať aj pri zavádzaní CRM systému do vášho podniku. Je dôležité eliminovať riziká zaujatia odmietavého postoju svojich zamestnancov voči projektu CRM, aby nebolo zavedenie CRM odsúdené k zániku. Poznajte a riaďte riziká spojené s neúspechom projektu […]

Read more

Ako efektívne ušetriť čas

Riadite firmu a už vám pomaly na nič iné čas neostáva? Aj keď sa chcete naplno venovať podnikaniu a svoju prácu robiť čo najlepšie, existuje pár postupov, ktoré vám pomôžu eliminovať podnety, ktoré vás oberajú a drahocenné minúty. Delegujte Nesnažte sa robiť všetko s domnením, že vy to zvládnete najlepšie. Sú úlohy, ktoré určite hravo […]

Read more

Ako viesť poradu efektívne?

  Porada je užitočná len vtedy keď sa vedie efektívne a splní svoj účel. Najväčšou chybou pri poradách, ktorej sa vedenie môže dopustiť, že ju zvolávajú len z povinnosti viesť ich v pravidelnom intervale. Prečítajte si pár rád, ktoré vás vyvarujú pred chybami, ktoré sa pri poradách bežne vyskytujú.   Zváženie nevyhnutnosti Niekedy je lepšia […]

Read more

Náklady na realizáciu Business Intelligence

V súčasnosti sa zvyšuje záujem o realizáciu Business Intelligence. Má to na svedomí aj fakt, že riešenia Business Intelligence už nie sú  primárne zamerané len pre potreby vrcholového manažmentu, ale postupne prenikajú do všetkých úrovní podnikovej hierarchie. Dôkazom toho je aj vývoj, v ktorom sa čoraz viac kladie dôraz na zjednodušovanie a finančnú dostupnosť týchto nástrojov. Náklady […]

Read more

Získajte verných zákazníkov vďaka CRM systému

CRM systém býva často vnímaný v prvom rade ako systém, ktorý zlepšuje a zefektívňuje prácu obchodných zástupcov. Pri správnom využívaní dát však môžte získať nielen to. Veľkou výhodou zlepšenie vzťahu so zákazníkmi vďaka efektívnejšiemu a cielenému online marketingu. Podľa výskumov je výhodnejšie získať si stálych a verných zákazníkov, ako neustály boj o tých nových, pretože […]

Read more

Informačná bezpečnosť je zodpovednosť celej organizácie

Zodpovednosť za riadenie a dohľad nad informačnou bezpečnosťou v podniku by sa mala riešiť na výkonnej úrovni. Ponechávať bezpečnosť len na IT oddelenie je zásadná chyba, pretože z praxe je známe, že za únik informácií z podniku vo veľa prípadov môže práve ľudský faktor. Preto sa táto problematika dotýka všetkých oddelení a je v záujme vedenia podniku, aby sa dostatočne dodržiavali […]

Read more

Ako pomôže business intelligence vášmu podnikaniu

Business intelligence sú technológie, postupy a programy pre zhromažďovanie, uloženie, analýzu a prezentáciu dát. Základnou úlohou BI je pomôcť podnikateľom pri rozhodovaní a plánovaní.. Nástroje business intelligence je možné využiť pri znižovaní nákladov, zvyšovaní výnosov alebo hľadaní rezerv. Výhodou je, že nemusíte implementovať všetky nástroje. Stačia vám iba tie, z ktorých budete mať reálny úžitok. BI aplikácie […]

Read more

Praktické výhody mobilného CRM

Mobilné CRM je technologická vychytávka s radou výhod praktického využitia. Pri správnom používaní umožňuje zvýšiť objem predaja, urýchliť cash-flow, skrátiť predajný cyklus, pomáhať so zberom dát, zvýšiť produktivitu a mať prehľad o všetkých aktivitách bez ohľadu na to, kde sa používateľ zrovna nachádza. Aj nezávislé agentúry potvrdili, že vďaka mobilnému CRM stúpa produktivita obchodníkov až o 87%. Predajcovia môžu […]

Read more

1 2 3
top