Rady ako efektívne pracovať aj v domácom prostredí

Pracovať doma nikdy nebolo jednoduchšie ako v súčasnosti. Fyzická prítomnosť v zamestnaní alebo vašom podniku už nie je nevyhnutná, a to vďaka technickým vymoženostiam a užitočným softvérom. Avšak aby ste pracovali efektívnejšie ako v kancelárií, je nutné si nastaviť určité pravidlá a zbaviť sa rušivých elementov. Výhodou práce z domu je, že sa vyhnete ranným […]

Read more

Prekážky, ktoré môžu nastať pri zavádzaní CRM

Nie je nezvyklé, že zamestnanci preukazujú odpor voči novým technológiam, ktoré zmenia ich doteraz zaužívané postupy. To sa môže stať aj pri zavádzaní CRM systému do vášho podniku. Je dôležité eliminovať riziká zaujatia odmietavého postoju svojich zamestnancov voči projektu CRM, aby nebolo zavedenie CRM odsúdené k zániku. Poznajte a riaďte riziká spojené s neúspechom projektu […]

Read more

Získajte verných zákazníkov vďaka CRM systému

CRM systém býva často vnímaný v prvom rade ako systém, ktorý zlepšuje a zefektívňuje prácu obchodných zástupcov. Pri správnom využívaní dát však môžte získať nielen to. Veľkou výhodou zlepšenie vzťahu so zákazníkmi vďaka efektívnejšiemu a cielenému online marketingu. Podľa výskumov je výhodnejšie získať si stálych a verných zákazníkov, ako neustály boj o tých nových, pretože […]

Read more

Praktické výhody mobilného CRM

Mobilné CRM je technologická vychytávka s radou výhod praktického využitia. Pri správnom používaní umožňuje zvýšiť objem predaja, urýchliť cash-flow, skrátiť predajný cyklus, pomáhať so zberom dát, zvýšiť produktivitu a mať prehľad o všetkých aktivitách bez ohľadu na to, kde sa používateľ zrovna nachádza. Aj nezávislé agentúry potvrdili, že vďaka mobilnému CRM stúpa produktivita obchodníkov až o 87%. Predajcovia môžu […]

Read more

Ako pomôže vášmu podnikaniu moderné CRM

Trh je čoraz náročnejší vo všetkých oblastiach a firmy sa čoraz ťažšie dokážu presadiť, preto by mali podniky v najväčšej miere využiť moderné komunikačné technológie a prepracované podnikové systémy, aby nadobudli konkurenčnú výhodu. Moderné CRM už neslúži len na evidenciu zákazníkov, ale je komplexným nástrojom manažmentu. Takisto nie sú určené len pre veľké podniky, keďže v súčasnom podnikateľskom […]

Read more

top