ONLINE MAGIC servis – technický servis bez papierovačiek

Využívanie ERP softvéru v rôznych formách mení podnikanie a táto oblasť trhu má minimálne do roku 2022 výrazne rásť. Až 95 % spoločností vďaka používaniu ERP aplikácií  dosahuje vyššiu efektivitu procesov. Nejde iba o nadnárodné korporácie, spokojné sú aj menšie firmy. Tým priemerne ušetria ERP systémy až 21 % nákladov (zdroj).   ERP je teda […]

Read more

ONLINE vyskladňovanie zásob zo skladu na tablete

Ako efektívne, rýchlo a presne vyskladniť zásoby?  Ako uľahčiť a sprehľadniť prácu odbytovým pracovníkom a skladovým operátorom? Chcem byť informovaný v akom stave sú prijaté objednávky? Chcem vedieť ktoré objednávky sa práve expedujú a kto ich pripravuje v sklade? Chcem sledovať výkony skladových operátorov? Ak použijete ONLINE expedičné príkazy spracovávané na tablete, tak dostanete odpovede na predchádzajúce otázky. Čo je expedičný […]

Read more

Kedy používať riadený sklad?

Kedy používať riadený sklad ( WMS – Warehouse Management System )?  Toto je častá otázka na obchodných stretnutiach. Niekedy stačí pozrieť počet vystavených dobropisov odberateľom pri chybných dodávkach,  reklamácie od zákazníkov na nesprávne dodané zásoby alebo inventúrne manká a škody . Analyzovaním celého obchodného procesu sa dá zistiť presne, či spoločnosť potrebuje riadený sklad a ako […]

Read more

Čo je to expedičný príkaz (preddodací list)?

Expedičné príkazy  používajú spoločnosti, ktoré majú skladové hospodárstvo. Niekto nazýva expedičný príkaz aj preddodací list alebo vyskladňovací list. Je to dokument, ktorý je vytvorený pred dodacím listom. Expedičný príkaz sa vytvára z prijatej objednávky od odberateľa. Podľa expedičného príkazu sa vyskladní tovar alebo výrobky  odberateľovi.  Po vyskladnení zásob sa z expedičného príkazu vytvorí dodací list alebo faktúra.  […]

Read more

Efektívne vytváranie ponúk?

Mnoho spoločností posiela ponuky svojim zákazníkom cez e-mail. V e-mailovej správe napíšu názov produktu alebo služby, predajnú cenu a ďalšie informácie. Ďalšia skupina spoločností vytvára svoje ponuky vo Worde alebo v Exceli.  V e-mailovej správe potom priložia súbor v prílohe. Ponuky vytvorené vo Worde a v Exceli majú už vhodnú grafickú formu a pre zákazníkov sú prehľadnejšie. Nevýhoda oboch riešení […]

Read more

Aký software potrebujú spoločnosti s pobočkami?

Mnoho spoločností zatvorilo svoje pobočky, pretože ich nedokázali riadiť a kontrolovať. Pobočka (obchodné zastúpenie) je niekedy firma vo firme. Spoločnosti s pobočkami v prvom rade musia nájsť zodpovedných pracovníkov, ktorí budú na pobočke pracovať. Zároveň by mali mať aj kvalitný informačný ekonomický systém (ERP), aby mohli nastaviť všetky procesy v spoločnosti a zároveň ich mohli aj kontrolovať. Na trhu je […]

Read more

Kedy je načase zaviesť nový ERP systém

O zavedení nového ERP systému by malo uvažovať vedenie všetkých podnikov, ktoré prerástli svojim rozvojom, alebo vývojom, program, ktorý používajú. Pri používaní nepostačujúceho programu, nastávajú chyby, vďaka nepresným informáciám. Tieto chyby sú nákladné a podnik je neefektívny. Takže ak sa firma rozrastie potrebuje kvalitnejší, komplexnejší a bezpečnejší softvér. Nový ERP systém je nutné zabezpečiť v prípadoch: […]

Read more

Rady ako efektívne pracovať aj v domácom prostredí

Pracovať doma nikdy nebolo jednoduchšie ako v súčasnosti. Fyzická prítomnosť v zamestnaní alebo vašom podniku už nie je nevyhnutná, a to vďaka technickým vymoženostiam a užitočným softvérom. Avšak aby ste pracovali efektívnejšie ako v kancelárií, je nutné si nastaviť určité pravidlá a zbaviť sa rušivých elementov. Výhodou práce z domu je, že sa vyhnete ranným […]

Read more

Čo všetko by mal spĺňať kvalitný a moderný ERP systém?

Zavedenie ERP systému do spoločnosti je významná investícia z hľadiska financií, zmien chodu spoločnosti a vplyvu na budúce fungovanie firmy. Keďže sa nejedná o krátkodobú investíciu, je veľmi dôležité vybrať taký systém, ktorý je perspektívny a má predpoklady fungovať po dobu 5 až 10 rokov. Každá firma ma svoje vlastné potreby a dôvody pre zavedenie ERP systému, preto pri jeho […]

Read more

Ako získať z ERP systému maximum

ERP systém môže pre váš podnik znamenať viac než nástroj pre účtovné a ekonomické činnosti. Kvalitný ERP systém by mal byť podporou riadenia maximálneho počtu procesov, a tým spĺňať svoje základné poslanie, a teda zjednodušovať procesy, šetriť peniaze i čas a čo najvyššou mierou zjednodušovať rutinné činnosti. Podnikateľské prostredie musí pružne reagovať na meniace sa trhové podmienky, takisto by malo […]

Read more

1 2
top