Ochrana firemných dát v mobilných zariadeniach

Nie je nezvyčajné keď sa nachádzajú v smartfónoch a tabletoch podnikateľov ich citlivé firemné údaje alebo prístupové heslá. Či je váš mobil alebo tablet stratený alebo ukradnutý, v tej chvíli sú vaše citlivé dáta v ohrození a nielen tie uložené v pamäti telefónu ale aj dáta  v e-mailoch, cloudových službách, na sociálnych sieťach a vo […]

Read more

Informačná bezpečnosť je zodpovednosť celej organizácie

Zodpovednosť za riadenie a dohľad nad informačnou bezpečnosťou v podniku by sa mala riešiť na výkonnej úrovni. Ponechávať bezpečnosť len na IT oddelenie je zásadná chyba, pretože z praxe je známe, že za únik informácií z podniku vo veľa prípadov môže práve ľudský faktor. Preto sa táto problematika dotýka všetkých oddelení a je v záujme vedenia podniku, aby sa dostatočne dodržiavali […]

Read more

Čo môže spôsobiť zanedbanie informačnej bezpečnosti?

Hodnota informácií v prostredí podnikania s rozvojom moderných informačných technológií má narastajúcu tendenciu. V súčasnosti rozhodujú o úspechu a neúspechu v podnikaní práve informácie. Ich bezpečnosť sa stáva dokonca kľúčovou pre prežitie firmy. Informačná bezpečnosť by mala pre manažérov vysokú prioritu a v tomto prípade sa nejedná o jednorazovú aktivitu, ktorú by vyriešilo zakúpenie antivírusového  softvéru. V prípade zanedbanej informačnej […]

Read more

top