Evidencia náradia rieši problém s chýbajúcimi nástrojmi, ktoré boli síce zakúpené, no nik nemá poňatia kde sa práve nachádzajú a kto s ním naposledy pracoval. Zavedením tohto modulu dosiahnete prehľad a už nikdy nezmeškáte termíny kalibrácii a revíznych kontrol, pretože Vás naň sám upozorní

Modul prináša jednoduché riešenie s možnosťou úpravy pre konkrétne prípady a môže využívať prepojené číselníky ostatných modulov (Evidencia majetku, ekonomika). Využíva sa hlavne v stavebných a montážnych firmách a vo výrobných podnikoch (výdajne náradia).

Online evidencia náradia

 

Významné vlastnosti

  • evidencia na prevádzkach (hlavný sklad, interné pracoviská, externé pracoviská a výdajov osobám (zamestnancom)
  • evidencia pohybov (zaradenie, vyradenie, výdaj, príjem, presun)
  • evidencia záznamov o servisných zásahoch (záručných opravách, pozáručných opráv, pravidelných servisných kontrol) a kalibrácii
  • sledovanie finančnej hodnoty evidovaných položiek s možnosťou priradenia na účty
  • okamžité prehľady umiestnení položiek a ich stavy
top