Image

Potrebujete získať konkrétny prehľad, no ste zahltený údajmi na rôznych moduloch?Manažérske prehľady ponúkajú prístup ku všetkým dôležitým informáciám z jedného miesta. Stačí 5 minút denne a máte k dispozícií úplný prehľad o Vašej spoločnosti. Záleží len na Vás aké informácie potrebujete k tomu, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť.

Modul, Manažérske prehľady, je určený používateľom, ktorí potrebujú rýchlym a jednoduchým spôsobom získavať dáta pre analýzu z informačného systému v prehľadnej, užívateľom zadefinovanej podobe. Údaje sú zobrazené v prostredí MS Excel, alebo ako zostavy Crystal Report. Pre rýchle prehľady sa údaje zobrazujú v tabuľkovom formáte s možnosťou exportu do MS Excel.

Manažérske prehľady okrem aktuálnych údajov, poskytujú možnosť nahliadnuť aj do minulosti. Systém si dokáže vytvárať “statické” snímky v čase, a takým spôsobom užívateľ získa údaje o vývojoch či stave zásob v časových intervaloch, aké práve potrebuje. Použitie tak rozšírených nástrojov ako sú MS Excel a Crystal Report umožňuje ľahkú definíciu prehľadov.

Významné vlastnosti:

  • užívateľská definícia potrebných prehľadov
  • individuálne nastavenie prístupových práv pre používateľov
  • integrácia zostáv z viacerých modulov alebo externých zdrojov
  • užívateľsky veľmi prívetivé prostredie
  • široké možnosti zobrazenia historických údajov
top