Kedy je načase zaviesť nový ERP systém

monitor-1307227_640O zavedení nového ERP systému by malo uvažovať vedenie všetkých podnikov, ktoré prerástli svojim rozvojom, alebo vývojom, program, ktorý používajú.

Pri používaní nepostačujúceho programu, nastávajú chyby, vďaka nepresným informáciám. Tieto chyby sú nákladné a podnik je neefektívny. Takže ak sa firma rozrastie potrebuje kvalitnejší, komplexnejší a bezpečnejší softvér.

Nový ERP systém je nutné zabezpečiť v prípadoch:
  • Keď existuje mnoho samostatných aplikácií pre špecializované
  • Nutnosti zadávania dát opakovane
  • Potreby vytvárania pomocných prehľadov a evidencií
  • Nedostupnosti požadovaných informácií
  • Keď je obtiažne alebo nemožné evidovať a vyhodnocovať potrebné informácie
  • Technologických obmedzení (nie je možné využiť moderné technológie pre komunikáciu alebo zadávanie dát)
  • Keď manažment nemá k dispozícií aktuálne informácie o stave a trendoch vývoja firemných procesov a výsledkov podniku

Podľa istých štúdií, spoločnosti by mali investovať 1% z obratu do informačných technológií. Akonáhle sa prestane investovať do týchto inovácií, podnik môže začať zaostávať, pretože svet neustále napreduje. Ak sa podnik neprispôsobí novým informačným trendom, tak zaostáva aj biznise. Pri zakúpení dobrého informačného systému, je možnosť byť pokrokový, spoločnosť dokáže podporovať nové technológie. Presne tak ako internet ovplyvnil celú biznis sféru. Je dôležité zakúpiť si taký ERP systém, ktorý je možný prispôsobiť a dopĺňať novými funkciami.

top