Náklady na realizáciu Business Intelligence

man-978905_640V súčasnosti sa zvyšuje záujem o realizáciu Business Intelligence. Má to na svedomí aj fakt, že riešenia Business Intelligence už nie sú  primárne zamerané len pre potreby vrcholového manažmentu, ale postupne prenikajú do všetkých úrovní podnikovej hierarchie. Dôkazom toho je aj vývoj, v ktorom sa čoraz viac kladie dôraz na zjednodušovanie a finančnú dostupnosť týchto nástrojov.

Náklady na realizáciu Business Intelligence nepredstavujú však len cenu licencií príslušných softvérov. Vlastná licencia je len menšia časť nákladov na zavedenie a prevádzku systému BI. Rôzne riešenia sú rozdielne svojou funkcionalitou, rýchlosťou implementácie a schopnosťou dosiahnuť plánované prínosy. Keďže rôzne typy spoločností majú rozličné spôsoby zavádzania riešení BI je dôležité spraviť si prieskum a vopred definovať svoje ciele, ktoré chcete realizáciou systému BI dosiahnuť.

Ďalšie položky, ktoré predstavujú náklady na komplexnú realizáciu Business Intelligence:

  • Náklady na implementáciu, úpravy a rozvoj BI

Výška týchto nákladov závisí ako dlho implementácia potrvá a ako náročné sú úpravy BI systému.

  • Náklady na školenie

Cena nákladov na školenia závisí od počtu osôb, ktorých sa ich musia zúčastniť a aké náročné budú.

  • Náklady na hardware

Je dôležité sa vopred zaujímať o to, aký hardvér je potrebný pre požadovaného BI.

Pri výbere systému BI je dôležité zohľadňovať okrem ceny aj tieto vlastnosti:

  • Funkčnosť
  • Užívateľská prívetivosť
  • Výkonnosť
  • Rozširitelnosť
  • Schopnosť integrovať všetky potrebné data
  • Náklady na prevádzku

Aby boli splnené všetky vaše požiadavky a aby ste dosiahli rýchlu návratnosť vynaložených prostriedkov dajte prednosť kvalite pred výhodnou cenou a zvoľte si radšej osvedčený systém Business intelligence.

top