Predaj-4-1024x598

Základom dobrého nákupu je získať výhodnú cenu a zabezpečiť optimálne množstvo požadovaných artiklov. S modulom Nákup máte zásobovanie pod kontrolou, či už nakupujete na zákazku alebo riadite skladové zásoby podľa množstevných úrovní. Systém ponúka prehľad inventáru na sklade, termíny ďalších dodávok a prehľad, pre koho bol tovar objednávaný. Pomocou nákupných objednávok je možné objektívne vyhodnotiť najlepšieho dodávateľa a riadenie skladových zásob sa zefektívni.

Základným úkonom v module Nákup je vytváranie objednávky na dodávateľa. Objednávky je možné zadávať ručne, alebo programovo, prostredníctvom návrhu objednávky na základe zadaných kritérií. Navrhnutú objednávku je možné upraviť podľa vlastnej potreby.
Jednotlivé procesy v materiálovom hospodárení na seba logicky nadväzujú. Vydané objednávky, príjemky na sklad a došlé faktúry využívajú spoločné údaje pre rôzne typy dokladov.

Efektívne nakupovanie a výber najlepšieho dodávateľa uľahčujú dodávateľské cenníky a funkcie na kontrolu nákupných cien. Pri príjme zásob na sklad zvyšuje precíznosť a produktivitu využitie čiarových kódov. Reporty nákupu poskytujú prehľad o dodávateľoch, dodávaných položkách, objeme obchodov a ďalších ukazovateľoch.

Významné vlastnosti:

 • výpočet návrhu objednávok podľa rôznych výberových podmienok
 • výpočet návrhu objednávok na B2B položky z prijatých objednávok
 • dodávateľské cenníky s predpokladaným termínom dodania
 • výber položiek pre objednávky s označením podľa dodávateľa
 • elektronické spracovanie dokladov vo forme EDI, XML, PDF a ich odosielanie e-mailom
 • rýchly a detailný prehľad o aktuálne objednaných položkách a nevybavených objednávkach
 • nákup na zákazku, priame vytváranie objednávok na dodávateľa z vytvorenej zákazky na odberateľa
 • nákupné zákazky (kumulované vytváranie objednávok na dodávateľov z vytvorených zákaziek na odberateľov)
 • zápis potvrdení dodávok od dodávateľov na vytvorené objednávky
 • sledovanie plnenia dodávky jednotlivých objednávok po položkách, čiastočné plnenie dodávok
 • objednávanie služieb
 • viacúrovňové elektronické schvaľovanie objednávok na dodávateľov
 • označenie preferovaného dodávateľa pre jednotlivé položky
 • sledovanie minimálneho objednávacieho množstva
 • rozpočítavanie obstarávacích nákladov (doprava, clo …) pri príjme podľa ceny alebo váhy položiek
 • zápis výrobných čísiel, šarží, balení pri príjme položiek na sklad, ľahké spätné dohľadanie dodávky alebo dodávateľa
 • prehľadná väzba medzi dokladmi v nákupnom procese s kontrolou kompletnosti dodávky a ceny
 • kontrola nákupných cien pri príjme položiek na sklad podľa dodávateľských cenníkov
 • možnosť vytvorenia externých cenníkov pre každého dodávateľa
top