Namiesto dát získajte užitočné odpovede

business-1031754_640Mať k dispozícií dáta, ešte vôbec neznamená, že budú efektívne využité. Príprava reportov býva nejednoduchý problém avšak s business inteligence sa dajú získať konkrétne odpovede bez zdĺhavého očakávania a výsledkom sú ucelené prehľady.

“Nobody wants ‘data’. What they want are the answers.” David Hand

Self-service BI vám pomôže vytvoriť si vlastný report hneď

V mnohých firmách je veľký priestor na zlepšovanie spôsobu prípravy reportov a analýz.

Business analytici by mali svoj čas venovať namiesto tvorby reportov na prípravu vhodnej prezentácie (vizualizácie) dát a vyhľadávať v dátach informácie, zaujímavé pre manažment.

Samooblužné Business inteligence technológie ponúkajú postupy a spôsoby riadenia pre flexibilné a rýchle skúmanie dát, ad-hoc analýzy, overenie prototypov zdieľanie informácií s minimálnymi nárokmi na zapojenie IT oddelenia, čím sa značne šetria náklady na jeho prevádzku.

Analýzy je možné spracovať samotnými business užívateľmi a to aj bez nutnosti znalostí programovania a špecifických IT nástrojov. K práci sú potrebné jedine relevantné dáta, ktoré je možné prostredníctvom self-service BI nástrojov vizualizovať, pracovať sú súvislosťami alebo pridávať ďalšie atribúty a sledovať nové skutočnosti a dopady v interaktívnych dashboardoch.

Pokročilejší užívatelia dokážu pripraviť aj kompletný tzv. „business story“, a teda pútavo odprezentovať informácie obsiahnuté v dátach tak, aby manažment firmy mohol učiniť závery a dôležité rozhodnutia.

top