Obchod a skladové hospodárstvo predstavuje komplexné riešenie pre vašu spoločnosť v oblasti obchodu a skladového hospodárstva. Intuitívne ovládanie programu a automatizácia opakujúcich sa činností oslobodí užívateľov od rutinných prác.

Nastavenie modulu je možné vo veľkej miere prispôsobiť individuálnej obchodnej politike spoločnosti. Konkurenčnou výhodou môže byť prepracovaná cenotvorba  v module predaj.

Obchod a skladové hospodárstvo vám zabezpečia hladký priebeh obchodných prípadov od zaslania ponuky, cez prijatie objednávky, následnú expedíciu a fakturáciu.

 

Čo obchod a skladové hospodárstvo ponúka:

 • prehľadné výstupy pre ekonomický controling a manažérske riadenie
 • rozsiahly systém cenotvorby s niekoľkými druhmi cenníkov
 • prepracované ponukové konanie s vyhodnotením úspešných a neúspešných ponúk
 • prehľadná evidencia prijatých objednávok
 • rôzne spôsoby expedície zásob odberateľom
 • prepracované nákupné objednávky s dopytovým konaním
 • schvaľovací proces nad všetkými dokladmi
 • riadený sklad s evidenciou zásob v polohovaných aj v nepolohovaných skladoch
 • podpora čiarových kódov s využitím mobilných terminálov
 • podpora sledovania šarží, expiračných dôb, výrobných čísel, tavieb a certifikátov
 • podpora EDI komunikácie
 • anglická verzia programu s výstupnými dokumentami v ľubovoľnom jazyku

 

 

Zaujíma vás MAGIC Obchod a skladové hospodárstvo?

Chcete sa dozvedieť viac?
top