Podvojné účtovníctvo predstavuje komplexné riešenie pre vašu spoločnosť v oblasti vedenia účtovnej agendy. Intuitívne ovládanie programu a automatizácia opakujúcich sa činností oslobodí užívateľov od rutinných prác.

Výnosy a náklady môžete účtovať na strediská, nákladové jednotky, jednotlivých pracovníkov, zákazky a projekty. Finančné plány vám povedia, aký cash-flow môžete očakávať. Porovnanie rozpočtu so skutočnosťou ukáže, ako sa reálny stav líši od predpokladaných plánov. Modul navyše obsahuje nástroje na vytváranie vlastných prehľadov pre potreby plánovania, vnútropodnikového účtovníctva, štatistiky a iné.

Nemusíte sa obávať ani o citlivé údaje. Nastavením prístupových práv má totiž užívateľ prístup len k tým častiam, ktoré sú mu povolené.

 

Čo podvojné účtovníctvo ponúka:

 • prehľadné výstupy pre ekonomický controlingmanažérske riadenie
 • prepracovaná oprava zaúčtovaných dokladov s celou históriou zmien
 • automatické párovanie dokladov pri účtovaní bankových a pokladničných dokladov
 • pohodlné ručné párovanie dokladov pri úhrade viacerých dokladov jednou sumou
 • priebežná inventarizácia účtov
 • prepracovaný systém účtovných predkontácii uľahčuje a automatizuje účtovanie dokladov
 • riadenie cashflow
 • finančné plánovanie
 • pohodlné a prehľadné spracovanie DPH prizania, kontrolného výkazu a súhrného výkazu
 • automatický výpočet a účtovanie kurzových rozdielov a zaokruhlení
 • dôsledná kontrola saldokonta a hlavnej knihy
 • viacnásobná účtovná závierka
 • prepracovaný systém elektronického schvaľovania dokladov
 • pohodlný návrh vzájomných a jednostranných zápočtov s následným zaúčtovaním
 • prepracované upomínanie neuhradených pohľadávok
 • anglická a španielska verzia programu s výstupnými dokumentami v ľubovoľnom jazyku

 

 

Zaujíma vás MAGIC Podvojné účtovníctvo?

Chcete sa dozvedieť viac?
top