Dodávateľské faktúry a predfaktúry

Efektívne, prehľadné a pohodlné spracovanie dodávateľských faktúr a predfaktúr:

 • Definícia ľubovoľného počtu denníkov pre prijaté faktúry
 • Nastavenie účtovných predkontácii pre jednotlivé denníky
 • Rýchly, jednoduchý zápis dokladov do saldokonta a účtovného denníka
 • Pripájanie ľubovoľných elektronických dokumentov k faktúram
 • Blokovanie faktúr na úhradu
 • Jednoduchý zápis dokladov po ukončení schvaľovacieho procesu

 


 

Odberateľské faktúry a predfaktúry

Ak spoločnosť nepoužíva skladové hospodárstvo, môže vystavovať odberateľské faktúry v účtovníctve. Vystavovanie faktúr a predfaktúr je efektívne, prehľadné a rýchle.

Pokiaľ vystavujete pravidelne sa opakujúce faktúry (napr.: za nájom), môžete si vytvoriť vzory faktúr a neskôr generovať faktúry za ľubovoľné obdobia.

 • Definícia ľubovoľného počtu denníkov pre vystavené faktúry
 • Nastavenie účtovných predkontácii pre jednotlivé denníky
 • Jednoduché, rýchle a efektívne vystavenie faktúry
 • Uloženie faktúry do elektronického archívu
 • Možnosť vytvárať vzory pre automatické generovanie faktúr

 


 

Schvaľovanie dodávateľských faktúr

Pri dodávateľských faktúrach a predfaktúrach môžete použiť viacúrovňové elektronické schvaľovanie dokladov. Doklady sú posielané v elektronickej forme schvaľovateľom. Žiadny doklad sa viac vo vašej spoločnosti nestratí.

 • evidencia dodávateľských faktúr s elektronickým viacúrovňovým schvaľovacím procesom
 • jednoduchá možnosť zastúpenia schvaľovateľov v neprítomnosti
 • na schvaľovanom doklade je k dispozícii zápis komentára k schváleniu, zamietnutiu alebo vráteniu k prepracovaniu
 • na doklade je k dispozícii kompletný prehľad postupu schvaľovania jednotlivých schvaľovateľov

 


 

Saldokonto

Presná a prehľadná evidencia pohľadávok a záväzkov je dôležitá pre každú spoločnosť.

Pre každého obchodného partnera sa vedie personálny účet. K dispozícii máte vždy nielen okamžitý prehľad saldokonta na úrovni dokladov, ale aj bohaté kumulatívne prehľady. Na základe týchto údajov viete predpovedať platobnú disciplínu odberateľov do budúcnosti a nastaviť im úverové limity. Jednoducho vystavíte vzájomné alebo jednostranné zápočty,  po odsúhlasení ich poľahky zaúčtujete.

Párovanie úhrad je automatické alebo manuálne s možnosťou spätnej opravy spárovania dokladov.

 • Viac informácií

  Samozrejmosťou je vystavovanie upomienok s automatickým odosielaním prostredníctvom elektronickej pošty a koncoročné odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov.

  Saldokonto umožňuje prehľadné sledovanie pohľadávok a záväzkov za obchodných partnerov podľa rôznych kritérií.

  Kritéria môžu byť: tuzemskí, zahraniční odberatelia a dodávatelia; obchodné strediská; obchodníci; zákazky; projekty.

  • Sledovanie saldokonta podľa rôznych kritérií
  • Automatické a ručné párovanie s možnosťou spätnej opravy
  • Nastavenie úverových limitov
  • Návrh vzájomných a jednostranných zápočtov pohľadávok a záväzkov s následným zaúčtovaním
  • Faktoring – postúpenie pohľadávok
  • Automatické upomienky, pokus o zmier, penalizácia
  • Sledovanie pohľadávok a záväzkov za koncerny
  • Štatistika platobnej disciplíny a vyhodnocovanie splatnosti
  • Odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov k ľubovoľnému dátumu
  • Automatické odosielanie odsúhlasení pohľadávok a záväzkov prostredníctvom e-mailu

Mám záujem o predvedenie programu Podvojné účtovníctvo 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top