HELPDESK servis

HELPDESK umožňuje centrálnu evidenciu zákazníckych požiadaviek (tiketov) z viacerých informačných kanálov (telefón, mail, web) na jednom mieste. Primárny žiadateľ (zákazník) je priebežne informovaný, v akom stave sa jeho požiadavka nachádza. Prínosom HELPDESKU je ľahká dostupnosť podpory 24 hodín denne a 365 dní v roku.

Z tiketov zapísaných v HELPDESKu sa vytvárajú servisné zákazky.

 • podpora 24 hodín denne a 365 dní v roku
 • automatické preberanie požiadaviek z e-mailu
 • vytváranie automatických odpovedí na požiadavky
 • portál pre zákazníkov so zoznamom požiadaviek a “častými otázkami”
 • užívateľsky definované polia v zápise požiadaviek
 • podpora rtf a html v odpovediach na požiadavky
 • vytváranie interných poznámok k požiadavkám
 • definícia SLA

 


 

Servisné zmluvy

Spoločnosti, ktoré majú uzatvorené zmluvy o servise a údržbe, si môžu tieto zmluvy evidovať v servisných zmluvách. V servisnej zmluve je uvedené číslo zmluvy, spôsob fakturácie, zoznam servisovaných zariadení, fakturačné údaje, platobné podmienky a priložené elektronické dokumenty.

Servisné zmluvy sa využívajú pri plánovaní servisných prehliadok a pri fakturácii prenajmov zariadení.

 


 

Plánovaný servis

Poruchy a núdzové opravy znižujú vašu prevádzkyschopnosť a príjmy. Aktívnym plánovaním servisu a preventívnou údržbou sa im môžete vyhnúť. Plánovať sa oplatí.

Ku jednotlivým servisným zariadeniam si nastavíte intervaly servisných prehliadok. V plánovaní servisu vás bude systém upozorňovať na blížiace sa prehliadky. Z plánovacej tabuľky vytvoríte servisné zákazky, ktoré sa automaticky zapíšu do kalendára servisu.

 • zníženie porúch a núdzových opráv
 • rôzne intervaly plánovania servisu
 • automatické vytváranie servisných zákaziek

Mám záujem o predvedenie programu Servis a riadenie údržby 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top