Modul Obchod a skladové hospodárstvo

             Skladové hospodárstvo zabezpečuje evidenciu skladových zásob a efektívne podporuje všetky činnosti s evidenciou zásob. Základným prvkom je skladová karta, na ktorej sa eviduje nielen skladová zásoba ale aj množstvo ďalších potrebných údajov. Program zabezpečuje okamžitý prístup ku všetkým informáciam prehľadným spôsobom.

Špecializácia na pobočky

Vyvíjané s Vami

20 rokov skúseností

Čo Skladové hospodárstvo ponúka?

 • kvalitné, prehľadné a spoľahlivé sledovanie skladových zásob
 • okamžitý prístup ku stavu skladu a rezervácii zásob pre odberateľov
 • podpora polohovaných aj nepolohovaných skladov
 • využitie čiarových kódov pri zaskladňovaní a vyskladňovaní skladových zásob
 • rýchle zobrazenie dokladov a pohybov priamo zo skladovej karty
 • podpora sledovania šarží, expiráčných dôb, výrobných čísel , tavieb a certifikátov
 • rozsiahle štatistické prehľady s využitím Business Intelligence


Skladové karty

Základom evidencie skladu je číselník skladových kariet. Rôzne typy evidovaných položiek je možné špecifikovať nastavením požadovaných vlastností karty.

Skladové karty môžu byť zaradené do skupín, podskupín alebo špecifikácií. Vďaka zaradeniu je možné vyhľadávať karty, účtovať skladové pohyby a tržby a vytvárať štatistické prehľady.

 • Viac informácií

  Kľúčovým parametrom je typ karty:

  • Tovar – skladová karta určená na evidenciu tovaru
  • Materiál – skladová karta určená na evidenciu materiálu
  • Set – set sa skladá z niekoľkých skladových kariet
  • Obal – skladová karta určená na sledovanie vratných obalov a obalového konta
  • Výrobok – skladová karta určená na evidenciu výrobkov s rozpisom položiek výrobku
  • Komisia – skladová karta určená na sledovanie komisných skladových zásob
  • Služba – skladová karta určená na objednávanie a predaj služieb
  • Pošta – skladová karta určená na fakturáciu poštových a kuriérskych služieb

  Významné vlastnosti Skladových kariet:

  • Podpora viacjazyčných názvov položiek
  • Možnosť členenia položiek do skupín, podskupín a špecifikácií
  • Možnosť práce s čiarovými kódmi pre rýchle vyhľadávanie a zadávanie položiek viac merných jednotiek k skladovej položke a ich ľubovoľné použitie na dokladoch
  • Vkladanie obrázkov, fotodokumentácie a iných dokumentov k skladovým položkám
  • Zápis ľubovoľných poznámok a popisov ku skladovej karte
  • Definícia vlastných informačných polí v skladovej karte
  • Tvorba ľubovoľného počtu číselníkov parametrov pre skladovú kartu
  • Sledovanie colných čísel, colných merných jednotiek a krajín pôvodu zásob


Skladové zásoby

Každá spoločnosť môže mať množstvo skladov, ktoré si rozčlení podľa vlastných potrieb tak, aby jednoducho evidovala skladové zásoby. Zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami, teda súčtom ceny obstarania a nákladov, ktoré s ich obstaraním súvisia. Ide hlavne o prepravu, províziu, clo a poistné. Obstarávacie náklady sa rozpočítajú podľa ceny alebo váhy nakupovaných položiek.

 

 • Viac informácií

  Významné vlastnosti Skladových zásob:

  • Okamžitý prístup k stavu položiek
  • Rýchle zobrazenie dokladov a pohybov priamo zo skladovej karty
  • Podpora práce so stacionárnymi či mobilnými snímačmi čiarových kódov, funkcia pre prípravu expedície
  • Sledovanie rôznych balení
  • Sledovanie hmotností a rozmerov pre základnú mernú jednotku, balenie a paletu
  • Sledovanie obalového konta dodávateľov a odberateľov, podpora linkovaných obalov
  • Sledovanie výrobných čísel s využitím čiarových kódov
  • Sledovanie záručnej doby tovaru a šarží s využitím čiarových kódov
  • Sledovanie minimálnej, optimálnej a maximálnej zásoby
  • Sledovanie pozícií v sklade (ulička, polička, box)
  • Možnosť nastavenia dôslednej zodpovednosti za sklad pomocou prístupových práv
  • Definícia ľubovoľného počtu skladov
  • Sledovanie colných skladov
  • Sledovanie komisionálnych zásob od dodávateľov
  • Sledovanie komisionálnych zásob u odberateľov
  • Evidencia dodávateľov pri jednotlivých skladových položkách, s termínom dodania
  • Sledovanie spotrebnej dane
  • Kompletné podklady pre Intrastat s vytvorením XLM súboru
  • Podpora skladových pohybov (príjem, výdaj, inventúry) s mobilnými snímačmi čiarových kódov

Odbyt a skladové hospodárstvo

Predaj Nákup Riadený sklad Skladové hospodárstvo
top