Modul Podvojné účtovníctvo

Špecializácia na pobočky

Vyvíjané s Vami

20 rokov skúseností


Účtovná osnova

Každá spoločnosť si nastaví vlastnú účtovnú osnovu tak, aby mohla sledovať všetky dôležité údaje a následne si vytvoriť správne výkazníctvo. Pre detailné členenie je k dispozícii až 5 voliteľných účtovných analytických rozmerov, ktoré možno zadávať na všetkých dokladoch účtovaných v prvotnej evidencií.

 • Užívateľsky definovateľná viacjazyčná účtovná osnova
 • Zápis dvoch čísel účtov a názvov pre konverziu US-GAAP a IFRS
 • Sledovanie nákladových stredísk, nákladových jednotiek, zákaziek, projektov a pracovníkov
 • Preddefinované nákladové údaje na každom účte
 • Nastavenie párovania na ľubovoľnom účte (napr.: náklady budúcich období, nevyfakturované dodávky, rezervy, obstaranie materiálu a tovaru)


Interné doklady

Interné doklady sú vytvárané účtovnou jednotkou priamo v účtovníctve alebo sú generované jednotlivými podsystémami, ako je napríklad skladové hospodárstvo, evidencia majetku, výroba  a mzdy.

Interné doklady sú automaticky vytvárané pri zaúčtovaní vzájomných zápočtov, pri uzatváraní a otváraní účtovných kníh (ročná uzávierka), pri zaúčtovaní kurzových rozdielov, pri prekurzovaní pohľadávok a záväzkov v cudzej mene, pri prekurzovaní pokladní a bánk v cudzej mene. 

 • Viac informácií
  • Vlastná definícia účtovných dokladov a predkontácií pre každý doklad
  • Jednoduché opravy zaúčtovaných dokladov s históriou vykonaných zmien
  • Blokovanie ľubovoľných období proti zápisom a zmenám
  • Automatické generovanie dokladov podľa vytvorených vzorov pre ľubovoľné účtovné obdobia
  • Prechod do nového roku bez nutnosti ročnej uzávierky
  • Opakovaná ročná uzávierka


DPH a výkazy

Modul je určený na evidenciu dane z pridanej hodnoty. Výsledkom evidencie je zostavenie daňového priznania, dodatočného daňového priznania, súhrnného výkazu a dodatočného súhrnného výkazu v metodike platnej pre príslušné zdaňovacie obdobie.

 • Viac informácií
  • Evidencia a účtovanie DPH vo všetkých druhoch dokladov
  • Výpočet DPH priznania vrátane tlačeného formulára a formátu XML
  • Súhrnný výkaz vo formáte XML vrátane tlačeného formulára
  • Kontrolný výkaz vo formáte XML vrátane tlačeného formulára
  • Evidencia DPH pre organizačné zložky v inej krajine EU
top