Modul Podvojné účtovníctvo

Špecializácia na pobočky

Vyvíjané s Vami

20 rokov skúseností


Pokladne

Pokladne sú určené pre automatizované spracovanie činností, ktoré vyplývajú z vedenia firemných pokladní. Program obsahuje všetky potrebné informácie o pohyboch v pokladni, a to ako pre riadenie finančných prostriedkov podniku, tak aj z hľadiska kontroly.

 • Viac informácií
  • Vedenie pokladní vo viacerých menách
  • Automatické predkontácie pokladničných dokladov
  • Automatické párovanie pokladničných dokladov s pohľadávkami a záväzkami
  • Nastavenie prístupových práv užívateľom k pokladničným dokladom
  • Prekurzovanie pokladní v cudzej mene


Banky a internet banking

Banky sú určené pre automatizované spracovanie bankových dokladov. Import elektronických výpisov z Internet bankingu môžete použiť pre väčšinu bánk pôsobiacich na trhu v Slovenskej a Českej republike.

Vytváranie tuzemských a zahraničných príkazov na úhradu s následným exportom do Internet bankingu. Príkazy na úhradu sa môžu elektronicky schvaľovať pred odoslaním do banky.

 • Viac informácií

  Program poskytuje nástroje pre prácu s finančnými operáciami, porovnáva návrhy a plány so skutočnou realizáciou, zisťuje finančnú disciplínu u obchodných partnerov.

  • Vytváranie príkazov na úhradu s následným exportom do Internet bankingu
  • Elektronické schvaľovanie platobných príkazov
  • Elektronické spracovanie bankových výpisov (import z Internet bankingu)
  • Internet banking pre väčšinu bánk pôsobiacich na trhu v Slovenskej a Českej republike
  • Blokovanie faktúr na úhradu
  • Stav finančnej hotovosti
  • Plán pohľadávok a záväzkov
top