ERP systém prepojí kľúčové agendy vašej firmy – obchod, výrobu aj ekonomiku

Systém je otvorený a škálovateľný – preto je vhodný aj pre väčšie firmy s niekoľkými závodmi. Všetky výrobné prevádzky môžete riadiť z jedného miesta. Systém vyjde plne v ústrety vašim individuálnym požiadavkám.

 
 
Zakázkový postup v IS KARAT
 


Aké procesy systém KARAT podporuje?

Systém je otvorený a škálovateľný – preto je vhodný aj pre väčšie firmy s niekoľkými závodmi. Všetky výrobné prevádzky môžete riadiť z jedného miesta. Systém vyjde plne v ústrety vašim individuálnym požiadavkám.

 

Riadenie výroby

 

Riadenie dodávateľského reťazca (SCM)


Riadenie financií

Riadenie financií, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojov, ktoré zjednodušujú prácu a minimalizujú chyby, ocení vedenie obchodnej firmy pri kontrolách a auditoch.

 

Riadenie ľudí

Lepšie využitie ľudského potenciálu, kedy sú ľudia viac zapojení do výrobného procesu, prináša dlhodobo lepšie výsledky než kvantitatívne zvyšovanie produkcie.


Zakázkový postup v IS KARAT

 
Zakázkový postup v IS KARAT
 
 

top