ONLINE MAGIC servis – technický servis bez papierovačiek

Využívanie ERP softvéru v rôznych formách mení podnikanie a táto oblasť trhu má minimálne do roku 2022 výrazne rásť. Až 95 % spoločností vďaka používaniu ERP aplikácií  dosahuje vyššiu efektivitu procesov. Nejde iba o nadnárodné korporácie, spokojné sú aj menšie firmy. Tým priemerne ušetria ERP systémy až 21 % nákladov (zdroj).

 

ERP je teda efektívnym nástrojom na monitorovanie produktov, služieb a procesov. Jednou z oblastí, ktorá s ERP softvérom vyzerá výrazne odlišne je technický servis – priamo v teréne aj pri jeho riadení. Funkcie online servisu sú súčasťou nášho komplexného softvéru ERP MAGIC, ktorý zjednocuje účtovnícke, hospodárske aj servisné procesy do jedného systému. 

Medzi najčastejšie problémy pri servisnej činnosti firmy patrí chýbajúca alebo nedostupná dokumentácia, neefektívna komunikácia na osi klient – technik – sklad – centrála, ale aj veľa súvisiacich “papierovačiek”. Keď sa tieto negatívne faktory spoja, môžu výrazne ovplyvniť efektivitu práce a spokojnosť zákazníkov. Aplikácia Online servis je zameraná práve na prekonanie týchto operačných nedostatkov a vytvára jednoduché, prehľadné a informatívne rozhranie, v ktorom majú technici aj personál prístup k informáciám, ktoré potrebujú. 

Online servis a jeho funkcie v praxi

Aplikácia Online Servis umožňuje technikom aj operátorom vytvárať servisné zákazky a najmä sústreďuje celú servisnú knihu a podrobnú históriu opráv do prehľadnej databázy, ku ktorej majú technici prístup na pár kliknutí. Spätne môže personál komunikovať aj so skladom. Tým sa celá komunikácia stáva prehľadnejšou, rýchlejšou a nič sa v nej nestratí. Stačí k tomu smartfón, tablet alebo iné zariadenie.

Ako by teda mohol vyzerať príklad efektívneho využitia aplikácie Online servis, napríklad v oblasti telekomunikácii?

  1. Helpdesk na základe tiketu od klienta vytvorí a priradí servisnú zákazku technikovi
  2. Technik si pred návštevou klienta v aplikácii skontroluje históriu a fotodokumentáciu opráv na zariadení (napr. internetového rozvádzača)
  3. Technik na mieste zistí, že ide o zlyhanie súčiastky. Pomocou aplikácie teda skontroluje jej dostupnosť v sklade a vytvorí žiadanku
  4. Po vydaní materiálu a oprave odfotí/zapíše úkony do servisného výkazu
  5. Na základe informácií z výkazu môže personál na centrále fakturovať klientovi opravu

Samozrejme, aplikácia nie je limitovaná iba na telekomunikácie a IT priemysel, ale je použiteľná pre procesy rôznych firiem v rôznych odvetviach – ako môžete vidieť v našich referenciách

Posun k efektívnym operáciám v technickom servise

Ešte v roku 2018 viedla záznamy práce technikov v teréne v papierovej forme viac ako polovica firiem (zdroj). Trend používania “smart” aplikácií pre firemné procesy však naberá na sile a dáva nadnárodným i menším firmám lepší prehľad o ich procesoch. Náš softvér pre online servis uľahčí život technikom, helpdesku a ďalšiemu personálu hneď niekoľkými spôsobmi:

  1. Sprehľadní firemné procesy vďaka odbúraniu papierovania a jednoduchšej komunikácie medzi technikmi, skladom a centrálou/pobočkou.
  2. Fotodokumentácia aj jednoduché ovládanie zjednodušujú každodennú prácu firemným technikom.
  3. Prehľadnosť procesu od zmluvy až po faktúru umožňuje jednoduchšiu kontrolu personálu.
  4. Zjednotí celý “workflow” do jednej aplikácie – od servisnej zmluvy až po servisný výkaz.
  5. Zamedzuje sa strate informácií pri komunikácii.

Technický servis zostane dôležitou súčasťou trhu, avšak vďaka technológiám bude vyzerať inak. Vyššie spomenuté čísla naznačujú, že ERP systémom a kvalitným servisným aplikáciám patrí prinajmenšom blízka budúcnosť. A bude to efektívna budúcnosť bez zbytočných papierov.

top