Predaj-3

Modul Pokladňa spĺňa všetky požiadavky zákona č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Riadi prípravu údajov o predaji tovaru alebo poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiškálnej tlačiarni. Program s komunikačným modulom, fiškálnou pamäťou a zobrazovacím zariadením pre zákazníka, tvoria jeden funkčný celok.

Pokladničný systém zaisťuje rýchlu obsluhu zákazníka pri pokladni v obchode s ľubovoľným sortimentom tovaru. Maloobchodný predaj sa eviduje cez fiškálne pokladnice. Okrem základného predaja ponúkajú celú radu funkcií pre vyhľadávanie predávaných položiek, informácie o zásobách tovaru a jeho cenách. Možnosť úhrady v hotovosti v rôznych menách, šekoch, stravnými lístkami, platobnými kartami. Podporovaný je aj predaj z dokladov a zákaziek, ktoré sú vystavené v inej časti programu, úhrady faktúr a predfaktúr v hotovosti. Fiškálna pokladnica je prispôsobená pre spoluprácu s mnohými pokladničnými perifériami ako sú čítačky čiarových kódov, pokladničné zásuvky, elektronické váhy. Fiškálna pokladnica môže byť ako samostatná pokladňa v jednej predajni, prípadne v sklade, alebo ako niekoľko súčasne pracujúcich pokladní.

Významné vlastnosti:

 • jednoduché, intuitívne a rýchle ovládanie fiškálnych pokladníc
 • podpora EAN kódov, EAN kódov s váhou, EAN kódov s cenou
 • priame prepojenie fiškánych pokladníc na skladové hospodárstvo a cenníky
 • zápis pokladničných dokladov na odberateľov s využitím odberateľských cenníkov
 • podpora rôznych druhov cenníkov a akcii
 • podpora viazaných (linkovaných) obalov
 • možnosť rýchleho hľadania adresných kariet odberateľov a skladových položiek
 • sledovanie predajov jednotlivých pokladníkov
 • preberanie údajov do fiškálnych pokladníc z terminálov využívajúcich EAN kódy
 • rôzne typy hotovostných platieb, šeky, platobné a kreditné karty
 • úhrada faktúr a predfaktúr
 • prehľadný tvar účtenky s možnosťou individuálneho prispôsobenia
top