Pre údržbu rôznorodého sortimentu alebo rozsiahlej servisnej dokumentácie slúži systém správy zariadení. Okrem sledovania servisných činností je možné evidovať ľubovolnú dokumentáciu ku zariadeniam. Pracovníci tak majú okamžitý prístup k servisným manuálom. Zadefinovaním si vzájomnej previazanosti zariadení je možné získať prehľad o tom, ktoré zariadenia sa vyradia z činnosti v prípade havárie.

Základom je servisná karta zariadenia. Každé zariadenie sa kategorizuje podľa potrieb.
Okrem údajov o samotnom zariadení je možné evidovať ľubovolné množstvo komponentov, z ktorého sa zariadenie skladá. Na servisnej karte sa eviduje celá história opráv servisovaného zariadenia.

Významné vlastnosti

  • kategorizácia zariadenia podľa vlastnej definície
  • evidencia majiteľa, umiestnenia, výrobcu a servisnej organizácie
  • definícia stromovej štruktúry zariadení
  • evidencia komponent pre zariadenie s vlastnou definíciu požadovaných údajov
  • evidencia dokumentácie
  • možnosť plánovania opráv a revíznych prehliadok
top