VÝROBNÉ PRÍKAZY

Modul výrobné príkazy je výkonným pomocníkom v zákazkových i opakovaných výrobách pre malé a stredné firmy. Obsahuje nástroje plánovania materiálových zásob a kooperácii s inými výrobcami. Vďaka tomu je možné vyrábať kvalitne, produktívne, načas a s plánovaným ziskom. Pomocou agendy výrobných príkazov je sledovaný a riadený výrobný proces. Modul je ľahko prispôsobiteľný výrobnému procesu konkrétnej firmy.

Riadenie výroby sa dá veľmi zjednodušiť. Prijaté zákazky sa zaradia do výrobného plánu, na základe ktorého sú generované výrobné príkazy. Tie ukážu čo sa práve vyrába a kedy bude výrobok pripravený na expedíciu zákazníkovi alebo odovzdaný na sklad. Pri ukončení výroby si kontrola kvality preberie výrobok, prípadne označí položky, ktoré nespĺňajú požadované parametre a musia sa opraviť.

Prehliadať alebo vytvárať všetky doklady súvisiace s výrobným príkazom sa dá jednoducho a z jedného miesta. Z mesačného plánu predaja je možné vygenerovať mesačný plán výroby. Z plánu výroby je možné následne generovať výrobné príkazy. Výrobné príkazy sa vytvárajú priamo v zapísanej zákazke, alebo vygenerovaním výrobných príkazov pre viac zákaziek.

Významné vlastnosti:

 • jednoduché a rýchle ovládanie, vysoká variabilita a prispôsobivosť modulu
 • kapacitné plánovanie spotreby materiálu na úrovni MRP II
 • priama väzba na ostatné agendy systému predovšetkým na predaj, nákup, sklad, účtovníctvo
 • presný výpočet nákladovej ceny výrobku na základe realizovaných vstupov
 • kalkulácia ceny výrobku pred zahájením výroby
 • výrobný príkaz, ktorý integruje všetky doklady v rámci výrobného procesu
 • plánované kooperácie, objednávky kooperácií
 • ručné použitie voliteľných náhrad materiálu
 • evidencia vedľajšieho produktu v procese výroby
 • využitie čiarových kódov pri evidencii výdaja materiálu a príjmu výrobkov a polotovarov
 • zápis výrobných čísiel, šarží a balení pri odvádzaní výrobkov a polotovarov na sklad
 • všetky informácie a doklady sú prístupné z jedného miesta
 • porovnanie skutočnej spotreby materiálu s kalkulovanou spotrebou na výrobný príkaz, výrobok, skupinu a podskupinu výrobkov
top