Ing. Vladimír Putyra
riaditeľ a konateľ

Tel.: 0903 408 168
Email: vputyra@sango.sk


Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.


 

top