Spoločnosť Sango s.r.o. je certifikovaným partnerom firmy KARAT Software a.s. Implementujeme informačný systém KARAT.


Súčasťou dodávok je komplexné portfólio služieb, počínajúc analýzou potrieb zákazníka, cez návrh optimálneho organizačného a technického riešenia, komplexná realizácia riešenia s následným poskytovaním servisných služieb.

Máme byť na čo hrdí!!

0

Ukončené projekty

0+

Spokojní klienti

0 rokov

Na Trhu


Sme partner na dlhé trate!

Vo svete informačných technológií sa pohybujeme viac ako 20 rokov. Zameriavame sa na poskytovanie služieb v oblasti správy a riadenia podniku s podporou informačných technológií. Za týmto účelom vyvíjame vlastný informačný systém MAGIC. Funkcionalita systému vychádza z požiadaviek, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Sústredíme sa na podstatné problémy a vyvíjame algoritmy, ktoré efektívne riešia problémy v kontexte našej legislatívy a špecifík podnikateľského prostredia. Preto u nás nájdete riešenia, ktoré Vám skutočne pomôžu. Na základe každodennej komunikácie so zákazníkmi, si overujeme či pôvodné požiadavky sú splnené.

Naši Klienti

top