ERP Magic je vnútropodnikový softvérový informačný systém používaný na správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií biznis sféry prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk. V našom systéme máte prehľadné informácie zo skladu, výroby, ekonomické údaje aj servisné informácie. Práca so softvérom je intuitívna a jednoduchá. Samozrejmosťou je súbežná práca viacerých užívateľov. ERP MAGIC je ideálny softvér pre spoločnosti s viacerými pobočkami. MAGIC je tu aj pre Vašu spoločnosť.

Špecializácia na pobočky

Vyvíjané s Vami

20 rokov skúseností

Systém vyvíjaný pre spoločnosti s pobočkami!

 

História

Už viac ako 20 rokov prinášame inovatívne riešenia pre spoločnosti s pobočkami na Slovensku a v zahraničí.

Všetko v jednom

MAGIC má k dispozícii množstvo potrebných funkcii pre sledovanie procesov na centrále a pobočkách. Žiadne exporty a importy medzi pobočkami a centrálou.

Spoľahlivosť

Vďaka nášmu ERP systému sa môžete spoľahnúť na vysoký výkon a konzistenciu údajov.

Parametrizovateľnosť

Vysoká miera prispôsobivosti a riešenia individuálnych požiadaviek na funkčnosť a riadenie firemných procesov.

Bezpečnosť údajov

Užívatelia majú nastavené také oprávnenia, pomocou ktorých budú vykonávať svoju prácu a nebudú zasahovať do procesov a stavov, ktoré im nie sú povolené.

Manažérske nástroje na plánovanie a kontrolu

Plánovanie a kontrola je dôležitou funkciou manažmentu zameraná na sledovanie procesov, ktoré v podniku už prebehli, prebiehajú alebo ešte len prebehnú.

top