Servis a riadenie údržby

Zaveďte si poriadok a získajte prehľad o vyťaženosti pracovníkov, spotrebe materiálu a náhradných dielov. Plánovaním jednotlivých činností predídete haváriám a získate čas pre svoju prácu. Získať si zákazníkov je náročné, preto je nutné vynaložiť všetky prostriedky pre ich spokojnosť, a nie strácať ich kvôli nekvalitnému servisu.

Servis sa sústreďuje na evidenciu činností (opravy, prehliadky, reklamácie), ktoré sa vykonávajú pre zákazníkov, bez špeciálnych servisných podmienok. Opravy týchto zariadení sa uskutočňujú podľa Obchodného zákonníka, alebo všeobecných obchodných podmienok.

Riadenie údržby je orientované na správu zariadení, kde je predpísaný špecifický rozsah starostlivosti, ktorý je definovaný servisnou zmluvou. Zmluva definuje rozsah vykonávaných prác (servisný manuál), dostupnosť zariadenia alebo služby v čase.

ONLINE servis poskytne neoceniteľné služby servisným technikom, podstatne urýchli dokumentovanie servisných zásahov, okamžitý prístup ku servisnej dokumentácii a histórii opráv, bezpapierové vytvorenie servisného výkazu s elektronickým podpisom, fotodokumentácia servisných opráv, ONLINE nahlasovanie porúch, okamžité zobrazenie skladových zásob.

Zaujala Vás ponuka?

Kontaktujte nás

 
Čo servis a riadenie údržby ponúka:

  • evidencia a riadenie servisnej a opravárenskej činnosti
  • evidencia záručného servisu, pozáručného servisu, reklamácií
  • okamžité zobrazenie informácií o servisnej histórii zariadenia
  • komplexný prehľad o servisných zákazkách
  • kalendár servisu a plánovanie práce servisným pracovníkom
  • evidencia použitého materiálu, odpracovaného času a dopravné náklady na servisnej zákazke
  • ONLINE mobilná elektronická evidencia servisných zákaziek
  • fakturácia servisných zákaziek
  • fakturácia prenajatých zariadení
  • analýzy a reporting

 

 

Zaujíma vás MAGIC Servis a riadenie údržby?

Chcete sa dozvedieť viac?
top