photo-007-560x256

ERP

Enterprise resource planning (ERP) je vnútropodnikový softvérový informačný systém používaný na správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií biznis sféry prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk.

photo-006-560x256

CRM

CRM informačné systémy umožňujú zvyšovať efektivitu predaja ako aj spokojnosť zákazníka. Pomocou CRM informačných systémov majú manažéri predajných oddelení možnosť sledovať efektivitu práce jednotlivých pracovníkov, ale aj problémy, ktoré vnímajú zákazníci.

 

 

photo-008-560x256

BI

Obchodná inteligencia je označenie pre informačné technológie, aplikácie a metódy na zber, normalizáciu, analýzu, prezentáciu a interpretáciu obchodných dát – údajov o vývoji v organizácii. Primárnym účelom BI systémov je podpora procesov rozhodovania a plánovania v oblastiach podnikového manažmentu.

 

Naši Klienti

 

TOP SERVIS IT a. s.

“Magic som poznal už v minulosti. Obrátil som sa na spoločnosť Sango, pretože sme potrebovali zefektívniť manažovanie servisu prostriedkov informačných technológií, a zautomatizovať fakturáciu prenájmov a vyúčtovaní súvisiacich s poskytovaním tlačových služieb (prenájom/servis MFP, tlačiarne). Vďaka modulu, ktorý nám dodali máme zdokumentované procesy v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 a transparentnú kontrolu servisných výkonov. To všetko bez potreby zamestnať ďalších ľudí v administratíve.”

TOP SERVIS IT a. s.

ATRIA SK s.r.o.

“Odkedy máme Magic, tak nám stúpol obrat o 25 percent. Nemôžem tvrdiť, že je to kvôli tomu, ale určite nám pomohlo, že v backoffice máme spoľahlivý systém a môžem sa sústrediť na podnikanie.”

ATRIA SK s.r.o.

W A L M A R K , spol. s r.o.

“Magic používame od roku 2006. Môžem potvrdiť, že je to spoľahlivý systém. Pri riešení neštandardných požiadaviek nám zamestnanci Sanga vždy vyšli v ústrety.”

W A L M A R K , spol. s r.o.

STAPPERT SLOVENSKO a.s.

“Na Magic-u oceňujem kvalitnú užívateľskú podporu. V našej branži si nemôžeme dovoliť výpadky. Ak mám spoľahlivého partnera dodáva mi to pocit istoty. Keď som na začiatku videla zoznam úprav, ktoré sa musia urobiť obávala som sa o výsledok ale spoločne sme to zvládli a odvtedy nemám dôvod meniť informačný systém.”

STAPPERT SLOVENSKO a.s.

Zberné suroviny a.s.

“V prevádzke mám viac ako 30 obchodných stredísk po celom Slovensku. Oceňujem, že všetky vylepšenia, ktoré ma napadnú dokáže Sango realizovať.”

Zberné suroviny a.s.

STACHEMA Bratislava a.s.

“Magic nám poskytuje prehľadnú účtovnú evidenciu a rýchlu orientáciu v skladovom hospodárstve. Neoceniteľnou výhodou je možnosť opravy zápisov, intuitívna orientácia, tvorba vlastných prehľadov využitím exportu dát do Excelu a xml súborov, aktuálne dopĺňanie legislatívnych zmien do systému a osobný prístup spoľahlivých ľudí.”

STACHEMA Bratislava a.s.

BAUER MEDIA SK v.o.s.

“Po implementácii ekonomických modulov máme mesačnú uzávierku hotovú za jeden deň. Predtým nám to trvalo týždeň. Priznám sa, že aj keď mi to pán Putyra sľuboval, neverila som mu. Bola som príjemne prekvapená.”

BAUER MEDIA SK v.o.s.

Elektrovod Žilina a.s.

“Keby boli všetky softvéry také ako Magic.”

Elektrovod Žilina a.s.

Vural a.s.

“Keď ide o dôležité veci, chcem osobne poznať ľudí, ktorí ich zabezpečujú. Informačný systém medzi takéto veci patrí. Preto som rád, že máme systém od slovenskej firmy na ktorú sa viem spoľahnúť.”

Vural a.s.

 

 

top