Ochrana firemných dát v mobilných zariadeniach

censorship-610101_640Nie je nezvyčajné keď sa nachádzajú v smartfónoch a tabletoch podnikateľov ich citlivé firemné údaje alebo prístupové heslá.

Či je váš mobil alebo tablet stratený alebo ukradnutý, v tej chvíli sú vaše citlivé dáta v ohrození a nielen tie uložené v pamäti telefónu ale aj dáta  v e-mailoch, cloudových službách, na sociálnych sieťach a vo všetkých službách, kam ste sa prihlasovali.

Najjednoduchšie pravidlo informačnej bezpečnosti je používať šifrovanie dát, ak vám to dovoľuje váš telefón alebo tablet.

Ak svoje dáta nešifrujete nastavte si aspoň vstupný kód do mobilného zariadenia (smartfóny či tablety) . Môže byť číselný, znakový alebo odtlačok prsta. Ako heslo nepoužívajte dátum alebo rok narodenia ani jednoduché 0000, 1111, 1234, 2580 a pod. To sú prvé kombinácie vyskúšané zlodejmi.

Keďže sa mobilné zariadenia stali bežnou súčasťou každodenného života, prostredníctvom nich sú vykonávané  napríklad platby, máme v nich uložené citlivé dáta. Preto je dôležité dbať aj na bezpečnosť. V prvom rade by ste si mali zabezpečiť kvalitný antivírus, ktorý odhalí veľké množstvo hrozieb.

Pripojenie na internet cez voľne dostupné, nešifrované wifi siete je veľké bezpečnostné riziko!

Pripojenie na internet cez voľne dostupné, nešifrované wifi siete predstavuje veľké bezpečnostné riziko. Pripojenie na wifi, ktorú nastrčili zlodeji dát, je nebezpečné aj s použitím šifrovaním dát a aktívnym antivírusom. Existujú rôzne podoby útokov, ktorými môžu zlodeji dát odcudziť vaše informácie o platobných kartách, heslá do e-mailov, na sociálne siete, prístup na cloud a pod.

V rámci informačnej bezpečnosti buďte obozretní na akú sieť sa pripájate. Vo všeobecnosti je vhodné pripájať sa iba na firemnú sieť. Ak to niej e možné použite vlastné mobilné pripojenie. Hrozba napadnutia zariadenia cez verejnú či nešifrovanú wifi sieť je väčšia, ako by ste si predstavovali.

top