Každý dokument, ktorý do spoločnosti prichádza alebo z nej odchádza, môžete evidovať v Správe elektronických dokumentov.

Elektronické dokumenty evidujete bez úprav, program akceptuje dokumenty vo všetkých bežných formátoch (PDF, DOCX, DOC, TXT, TIF, JPG a iné).

Papierové dokumenty je potrebné naskenovať.  Doklad vložíte do skenera, stlačíte tlačidlo Skenovať a program automaticky priradí naskenovaný dokument k účtovnému dokladu.

  • Ukladanie dokumentov na disk
  • Ukladanie dokumentov do databázy
  • Vloženie dokumentov pomocou funkcie drag & drop
  • Vloženie dokumentov priamo zo skenovacieho zariadenia
  • Kategorizácia dokumentov
  • Vyhľadávanie dokumentov podľa kľúčových výrazov a popisov
  • Prístupové práva k dokumentom

Mám záujem o predvedenie programu Podvojné účtovníctvo 

Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.


top