Pokladne

Pokladne sú určené pre automatizované spracovanie činností, ktoré vyplývajú z vedenia firemných pokladní. Program obsahuje všetky potrebné informácie o pohyboch v pokladni, a to ako pre riadenie finančných prostriedkov podniku, tak aj z hľadiska kontroly.

 • Vedenie pokladní vo viacerých menách
 • Automatické predkontácie pokladničných dokladov
 • Automatické párovanie pokladničných dokladov s pohľadávkami a záväzkami
 • Nastavenie prístupových práv užívateľom k pokladničným dokladom
 • Prekurzovanie pokladní v cudzej mene

 


 

Banky a internet banking

 

Banky sú určené pre automatizované spracovanie bankových dokladov. Import elektronických výpisov z Internet bankingu môžete použiť pre väčšinu bánk pôsobiacich na trhu v Slovenskej a Českej republike.

Vytváranie tuzemských a zahraničných príkazov na úhradu s následným exportom do Internet bankingu. Príkazy na úhradu sa môžu elektronicky schvaľovať pred odoslaním do banky.

Program poskytuje nástroje pre prácu s finančnými operáciami, porovnáva návrhy a plány so skutočnou realizáciou, zisťuje finančnú disciplínu u obchodných partnerov.

 • Vytváranie príkazov na úhradu s následným exportom do Internet bankingu
 • Elektronické schvaľovanie platobných príkazov
 • Elektronické spracovanie bankových výpisov (import z Internet bankingu)
 • Internet banking pre väčšinu bánk pôsobiacich na trhu v Slovenskej a Českej republike
 • Blokovanie faktúr na úhradu
 • Stav finančnej hotovosti
 • Plán pohľadávok a záväzkov

Mám záujem o predvedenie programu Podvojné účtovníctvo 

  Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Sango s.r.o. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

  top