RiadenySklad-3-1024x579

Spoľahlivé a výkonné riešenie pre on-line riadenie skladov, ktoré funguje na základe mobilných terminálov, čiarových kódov a bezdrôtovej sieti. Riadený sklad eliminuje ľudské omyly pri príjme a výdaji tovaru. Tým sa znižujú náklady na manipuláciu s tovarom a čas potrebný na prípravu tovaru na expedíciu. Zníženie nákladov a skrátenie časových noriem zvyšuje efektivitu práce celého skladu a následne aj zisk.

Pomocou modulu sa dá vyhľadať presné umiestnenie tovaru v sklade. Výdaj je kontrolovaný podľa sériového čísla, alebo označenia šarže. Systém riadeného skladu takto umožňuje zvýšiť obrátku skladových zásob v menšom skladovacom priestore.
Základná funkcia systému je postavená na rezerváciách tovaru pre prichádzajúce objednávky. Rezervácie sa môžu vykonávať ručne, automaticky i vzhľadom na možné definované náhrady tovaru iným tovarom. To umožňuje priradiť objednávke konkrétny tovar, včas doplňovať vychystávacie lokácie, upozorňovať na chýbajúci tovar, reagovať na špeciálne želania zákazníka, ako je napríklad minimálna požadovaná doba expirácie a podobne.

Významné vlastnosti:

  • Rezervácia tovaru
  • Príjem tovaru
  • Zaskladnenie
  • Crossdocking, kitting
  • Doplňovanie vychystávacích miest
  • Vychystávanie tovaru
  • Balenie, expedícia
  • Priebežná inventúra
  • SmartReport
  • SmartAdmin
top