Namiesto dát získajte užitočné odpovede

Mať k dispozícií dáta, ešte vôbec neznamená, že budú efektívne využité. Príprava reportov býva nejednoduchý problém avšak s business inteligence sa dajú získať konkrétne odpovede bez zdĺhavého očakávania a výsledkom sú ucelené prehľady. “Nobody wants ‘data’. What they want are the answers.” David Hand Self-service BI vám pomôže vytvoriť si vlastný report hneď V mnohých […]

Read more

Náklady na realizáciu Business Intelligence

V súčasnosti sa zvyšuje záujem o realizáciu Business Intelligence. Má to na svedomí aj fakt, že riešenia Business Intelligence už nie sú  primárne zamerané len pre potreby vrcholového manažmentu, ale postupne prenikajú do všetkých úrovní podnikovej hierarchie. Dôkazom toho je aj vývoj, v ktorom sa čoraz viac kladie dôraz na zjednodušovanie a finančnú dostupnosť týchto nástrojov. Náklady […]

Read more

Ako pomôže business intelligence vášmu podnikaniu

Business intelligence sú technológie, postupy a programy pre zhromažďovanie, uloženie, analýzu a prezentáciu dát. Základnou úlohou BI je pomôcť podnikateľom pri rozhodovaní a plánovaní.. Nástroje business intelligence je možné využiť pri znižovaní nákladov, zvyšovaní výnosov alebo hľadaní rezerv. Výhodou je, že nemusíte implementovať všetky nástroje. Stačia vám iba tie, z ktorých budete mať reálny úžitok. BI aplikácie […]

Read more

top