Čo všetko by mal spĺňať kvalitný a moderný ERP systém?

Zavedenie ERP systému do spoločnosti je významná investícia z hľadiska financií, zmien chodu spoločnosti a vplyvu na budúce fungovanie firmy. Keďže sa nejedná o krátkodobú investíciu, je veľmi dôležité vybrať taký systém, ktorý je perspektívny a má predpoklady fungovať po dobu 5 až 10 rokov.

Každá firma ma svoje vlastné potreby a dôvody pre zavedenie ERP systému, preto pri jeho výbere by sa mala zamerať hlavne na to, či bude daný softvér riešenie pre naplnenie jej cieľov a očakávaní

Výkonný, funkčný a perspektívny

Nezázeží na tom, v akom vývojovom prostredí bol systém vytvorený, avšak musí mať od začiatku dokonale postavený dátový model, pretože ak je zle navrhnutý, len ťažko sa bude dať zmeniť. Je dôležité aby bol softvér systematický s logickými väzbami.

Kvalitný systém by mal disponovať širokou škálou nástrojov pre prispôsobenie, a takisto by mal mať aj vlastné vývojové prostredie. Krabicové systémy sú len editory pre formuláre a zostavy, zatiaľ čo kvalitné ERP podporujú a automatizujú firemné procesy, ktoré sa neustále menia, takže musia byť schopné rýchlej adaptácie.

Otvorenosť a schopnosť integrácia je ďalšia dôležitá atribúta, ktorú by mal spĺňať moderný ERP systém. Väčšina firiem funguje na množstve systémov a aplikácií (dochádzkové systémy, e-shopy, mobilné aplikácie), ktoré je potrebné prepojiť medzi sebou,  preto je dobré keď nie je ERP systém uzavretý ale má možnosti na prepojenie a zdieľanie dát.

Takisto pri výbere netreba zanedbať ani na kvalitné užívateľské rozhranie, modernú architektúru či rôzne expertné funkcie napomáhajúce manažérom sa správne rozhodovať.

top