Získajte verných zákazníkov vďaka CRM systému

Businessman drawing circle on customer relationship management

CRM systém býva často vnímaný v prvom rade ako systém, ktorý zlepšuje a zefektívňuje prácu obchodných zástupcov. Pri správnom využívaní dát však môžte získať nielen to. Veľkou výhodou zlepšenie vzťahu so zákazníkmi vďaka efektívnejšiemu a cielenému online marketingu.

Podľa výskumov je výhodnejšie získať si stálych a verných zákazníkov, ako neustály boj o tých nových, pretože čím spokojneší a vernejší je zákazník, tým viac utráca. Existuje štúdia, ktorá preukázala, že priemerná ročná útrata verného zákazníka sa v priebehu troch rokov až zdvojnásobí blog link.

Spojenie marketingu a CRM dokáže výrazne zvýšiť loajalitu zákazníkov. Existujú 3 strategické princípy, v ktorých sú dôležité faktory najmä CRM systém a online marketing.

Lepšia komunikácia s pasívnymi zákazníkmi

Bežné reklamné alebo e-mailové kampane sú často nepostačujúce, avšak s pomocou dát získaných z CRM systému je možné nájsť aj iné spôsoby oslovenia klientov. Na odoslanie personalizovanej správy stačí informácia, či je zákazník aj fanúšikom na niektorých zo sociálnych sietí.

Reklama lepšie zameraná na cieľovú skupinu

Aktuálne dáta pri online marketingovej kampani zabezpečia, že nebudete odrádzať zákazníkov nevhodnou reklamou.

Individuálne pripravovaná kampaň

Vďaka informáciám získaných z CRM (napríklad čo si zákazník nedávno kúpil) je možno kampaň vhodnejšie zacieliť a lepšie pripraviť. Reklama, ktorú zákazník obdrží, bude napríklad na doplnkový tovar k tomu, čo si už v minulosti zakúpil. Takáto kampaň je oveľa zaujímavejšia, ako keď je zákazníkovi ponúkaný tovar, ktorý už vlastní alebo nemá oň záujem.

Správne využitie dát z CRM systému dokáže podniku priniesť oveľa väčší zisk v porovnaní s bežným využívaním databáz obchodnými zástupcami. Pri príprave ďalšej reklamnej kampane sa nad tým určite zamyslite!

top