Ako pomôže vášmu podnikaniu moderné CRM

Trh je čoraz náročnejší vo všetkých oblastiach a firmy sa čoraz ťažšie dokážu presadiť, preto by mali podniky v najväčšej miere využiť moderné komunikačné technológie a prepracované podnikové systémy, aby nadobudli konkurenčnú výhodu. Moderné CRM už neslúži len na evidenciu zákazníkov, ale je komplexným nástrojom manažmentu. Takisto nie sú určené len pre veľké podniky, keďže v súčasnom podnikateľskom […]

Read more

Čo všetko by mal spĺňať kvalitný a moderný ERP systém?

Zavedenie ERP systému do spoločnosti je významná investícia z hľadiska financií, zmien chodu spoločnosti a vplyvu na budúce fungovanie firmy. Keďže sa nejedná o krátkodobú investíciu, je veľmi dôležité vybrať taký systém, ktorý je perspektívny a má predpoklady fungovať po dobu 5 až 10 rokov. Každá firma ma svoje vlastné potreby a dôvody pre zavedenie ERP systému, preto pri jeho […]

Read more

Ako získať z ERP systému maximum

ERP systém môže pre váš podnik znamenať viac než nástroj pre účtovné a ekonomické činnosti. Kvalitný ERP systém by mal byť podporou riadenia maximálneho počtu procesov, a tým spĺňať svoje základné poslanie, a teda zjednodušovať procesy, šetriť peniaze i čas a čo najvyššou mierou zjednodušovať rutinné činnosti. Podnikateľské prostredie musí pružne reagovať na meniace sa trhové podmienky, takisto by malo […]

Read more

Čo môže spôsobiť zanedbanie informačnej bezpečnosti?

Hodnota informácií v prostredí podnikania s rozvojom moderných informačných technológií má narastajúcu tendenciu. V súčasnosti rozhodujú o úspechu a neúspechu v podnikaní práve informácie. Ich bezpečnosť sa stáva dokonca kľúčovou pre prežitie firmy. Informačná bezpečnosť by mala pre manažérov vysokú prioritu a v tomto prípade sa nejedná o jednorazovú aktivitu, ktorú by vyriešilo zakúpenie antivírusového  softvéru. V prípade zanedbanej informačnej […]

Read more

Ako vám ERP ušetrí peniaze

Jednou z nesporných výhod ERP systémov je úspora peňazí zvyšovaním efektivity podnikania. Konkrétnejšie to však znamená mnoho špecifických spôsobov šetrenia podnikateľského kapitálu. Urýchlenie toku informácií Význam ERP systémov spočíva v tom, že tok informácií v podnikaní je plynulejší a efektívnejší. Vhodný ERP systém umožňuje mať prehľad o tom, čo sa deje vo firme v takmer reálnom, alebo dokonca v reálnom čase. […]

Read more

1 2 3
top